ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลโนนศิลาปุ่ม ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 043-128566

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลโนนศิลา คืออะไรคะ

ตอบ: ” การแก้ไขความยากจน เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

ถาม: เทศบาลตำบลโนนศิลา เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.